Shivaki

Shivaki Washing Machine Download User Guide Manuals Pdf Viewer


Shivaki SWM-HM10 Washing Machine

Shivaki SWM-HM10 Washing Machine

Technical detailsModelSWM-HM10TypeFreestandingLoading TypeFront LoadingLoad Capacity9.9 lbs (4.5 kg)..

Shivaki SWM-HM12 Washing Machine

Shivaki SWM-HM12 Washing Machine

Technical detailsModelSWM-HM12TypeFreestandingLoading TypeFront LoadingLoad Capacity9.9 lbs (4.5 kg)..

Shivaki SWM-HM8 Washing Machine

Shivaki SWM-HM8 Washing Machine

Technical detailsModelSWM-HM8TypeFreestandingLoading TypeFront LoadingLoad Capacity9.9 lbs (4.5 kg)D..

Shivaki SWM-LS10 Washing Machine

Shivaki SWM-LS10 Washing Machine

Technical detailsModelSWM-LS10TypeFreestandingLoading TypeFront LoadingLoad Capacity7.7 lbs (3.5 kg)..

Shivaki SWM-LW6 Washing Machine

Shivaki SWM-LW6 Washing Machine

Technical detailsModelSWM-LW6TypeFreestandingLoading TypeFront LoadingLoad Capacity11 lbs (5 kg)Drye..

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)